Agrarisch natuurbeheer

Ons melkveebedrijf is gelegen in een typisch Achterhoeks landschap. Daarom hebben wij op ons bedrijf verschillende natuurelementen die we beheren. Wij hebben een mooi natuurwandelpad gelegen tussen onze weilanden, dit is een onderdeel van het Pieterpad. Daar bevindt zich een natuurvriendelijke oever waar verschillende zeldzame bloemsoorten groeien. Ook hebben wij verschillende akkerranden die wij beheren met bloemenmengels en kruidenrijk grasland.

Natuurbeheer

Naast het agrarisch natuurbeheer onderhouden wij 33 hectare kruiden- en faunarijke akker en grasland van Staatsbosbeheer. Deze zijn gelegen in het natuurgebied van Landgoed Slangenburg. Het gras van die gronden wordt pas later gemaaid zodat bepaalde kruiden in bloei kunnen komen wat natuurlijk goed is voor de vlinders en andere insecten. En ook de graanakkers beheren wij op een extensieve manier wat belangrijk is voor akkerkruiden zoals bijvoorbeeld de Korenbloem en de Akkerspurrie. Het gras dat wij van de graslanden halen wordt gebruikt in het voer voor onze melkkoeien en onze schapen. Het graan dat we telen dient als strooisel voor de stal van onze koeien. Wat vaste mest uit de stal bevordert de bodemvruchtbaarheid en het bodemleven op de natuurakkers. Op die manier hebben wij een mooie lokale kringloop gecreëerd.